1.GRUNDKURS


Kursplan;
Kursen är inte tänkt att vara anpassad till ett visst program utan ska visa på principerna för alla program.
Kursen ska innehålla hantering av;
1. Hårdvara i datorn
2. Mjukvara i datorn
3. Virtuella syntar
4. Sequensers
5. Loopar
6. Samplingar
7. Inspelningsteknik
8. Redigering av inspelat material
9. Mixning
10. Effekter


Punkterna 7-10 brukar ingå I ett mindre projekt som sammanställs efter elevernas önskemål och inriktning. Vanligtvis gör vi ett kort "Soundtrack, ljudläggning till en påhittad filmsekvens där elevernas "hitlåtar tillverkade i Reason på punkt 3-5 är musik

Kursen är inte inriktad på ett speciellt program utan förklarar principerna bakom samtliga program och all hårdvara.
Kursen brukar kunna vara mycket individanpssad.
Var och en av eleverna har sin egen arbetsstation.


Dom program vi använder oss av är huvudsakligen Cubase och Reason + Recycle,
Ableton live och Steinberg Sequel

Steinberg (Cubase) Sverige besöker kursen och vi gör också ett studiebesök på KB Malmö vid ett soundcheck.

Kursen ställer inte nåt specifikt krav på deltagare mer än att dom ska ha en viss datorkännedom och vara musikintresserade.
Ha egen dator är ju en fördel, då man kan dra mer nytta av kunskaperna , och prova praktiskt hemma , mellan kursträffarna.

Grundkurs:


Hård- och mjukvara i datorn

Kursen tar upp datorns beståndsdelar, prestanda och ihopsättning.
Kursen tar även upp en genomgång av alla typer av datorprogram för musiktillverkning , kännedom om tillverkare av dessa och installation och grundläggande handhavande.
Efter avslutad kurs ska eleven: " ha kännedom om datorns fysiska och programvarumässiga beståndsdelar " ha kunskap om installation och grundläggande handhavande av program och ljudtillbehör (ljudkort, program nycklar, kablar, i/o kort o liknande)


Virtuella syntar
Kursen tar upp olika former av ljudgenerering på datorn.
Efter avslutad kurs ska eleven: " ha kännedom om principerna för ljudgenerering på datorn och synthens historia. " ha kunskap om att hantera programmen för detta

Sequensers, loopar och samplingar
Kursen tar upp framväxten av en sequenser till dagens datorbaserade.
Hantering av sequenser och Midi.
Kursen tar även upp olika former av samplingar och loopar, tillverkning av dessa och hantering av dem i olika datorprogram.
Efter avslutad kurs ska eleven: " ha kännedom om syntens och sequenserns historia " ha kunskap om att tillverka samplingar och loopar och grundläggande hantering av dessa i olika program. " ha provat på olika program och programprinciper.

Inspelning & Redigering av inspelat material
Kursen tar upp Inspelningsteknik och klippa och klistra i inspelningar.
Kursen tar även upp avancerad redigering ( ändring av tonhöjd och tempo och samplingsfrekvenser o liknande), och hantering till och från olika media.
Efter avslutad kurs ska eleven: " ha kännedom om hantering av olika media ( cdskivor hårddiskar usbminnen o.s.v.) " ha kunskap om grunläggande redigering av ljud " ha provat på att avancerad redigering av ljud.

Mixning, effekter och surround

Kursen tar upp ljudkomposition/mixning i datormiljö.
Kursen tar även upp hantering av interna och externa effekter (plugins), och hantering av fler högtalare än 2 (surround)om vi hinner med.
Efter avslutad kurs ska eleven: " ha kännedom om interna och externa effekter " ha kunskap om mixning på dator.

Komposition och musikteori är hela tiden en ingrediens i kursen. Vi lyssnar på varandras resultat och jag förklarar och ibland rättar till. Inga förkunskaper krävs men det är alltid bra att kunna spela på ett instrument

Lärare; Thomas Klinteby

 

HJULSTORP 121, 274 91 SKURUP SWEDEN , TEL; +46(0)709 168668. EMAIL


MUSIKPRODUCENTKURSERNA i samarbete med
Tremolo Musik
& Steinberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 18/01/22